Regjistrimi në Kursin e TIK-ut
Klasa Code Access
X-1 TIK-1
X-2 TIK-2
X-3 TIK-3
X-4 TIK-4
X-5 TIK-5
X-6 TIK-6
X-7 TIK-7

Regjistrimi në Kursin e TIK-ut
Klasa Code Access
Xll-1 TIK-1
Xll-2 TIK-2
Xll-3 TIK-3
Xll-4 TIK-4
Xll-5 TIK-5
Xll-6 TIK-6
Xll-7 TIK-7
Xll-8 TIK-8
Xll-9 TIK-9
Xll-10 TIK-10Regjistrimi në Kursin e TIK-ut
Klasa Code Access
Xll-15 TIK-15
Xll-16 TIK-16
Xll-17 TIK-17

Regjistrimi në Kursin e TIK-ut
Klasa Code Access
Xll-11 TIK-Xll-11
Xll-12 TIK-Xll-12
Xll-13 TIK-Xll-13
Xll-14 TIK-Xll-14
Xll-18 TIK-Xll-18