Regjistrimi në Kursin e TIK-ut
Klasa Code Access
X-1 TIK-1
X-2 TIK-2
X-3 TIK-3
X-4 TIK-4
X-5 TIK-5
X-6 TIK-6
X-7 TIK-7

Regjistrimi në Kursin e TIK-ut
Klasa Code Access
Xll-1 TIK-1
Xll-2 TIK-2
Xll-3 TIK-3
Xll-4 TIK-4
Xll-5 TIK-5
Xll-6 TIK-6
Xll-7 TIK-7
Xll-8 TIK-8
Xll-9 TIK-9
Xll-10 TIK-10Regjistrimi në Kursin e TIK-ut
Klasa Code Access
X-8 TIK-8
X-9 TIK-9
X-10 TIK-10
X-11 TIK-11
X-12 TIK-12
X-13 TIK-13
X-14 TIK-14
XI-11 TIK-Xl-11
Xl-12 TIK-Xl-12
Xl-13 TIK-Xl-13
Xl-14 TIK-Xl-14
Xl-15 TIK-Xl-15


Regjistrimi në Kursin e TIK-ut
Klasa Code Access
Xll-15 TIK-15
Xll-16 TIK-16
Xll-17 TIK-17
Regjistrimi në Kursin e TIK-ut
Klasa Code Access
X-15 TIK-15
Xl-1 TIK-Xl-1
Xl-2 TIK-Xl-2
Xl-3 TIK-Xl-3
Xl-4 TIK-Xl-4
Xl-5 TIK-Xl-5
Xl-6 TIK-Xl-6
Xl-7 TIK-Xl-7
Xl-8 TIK-Xl-8
Xl-9 TIK-Xl-9
Xl-10 TIK-Xl-10
Regjistrimi në Kursin e TIK-ut
Klasa Code Access
Xll-11 TIK-Xll-11
Xll-12 TIK-Xll-12
Xll-13 TIK-Xll-13
Xll-14 TIK-Xll-14
Xll-18 TIK-Xll-18