Regjistrimi në Kursin e Historis
Klasa Code Access
X-1 Histori-1
X-2 Histori-2
X-3 Histori-3
X-4 Histori-4
X-5 Histori-5
X-6 Histori-6
X-7 Histori-7
X-8 Histori-8
X-9 Histori-9
X-10 Histori-10

Regjistrimi në Kursin e Historis
Klasa Code Access
X-11 Histori-11
X-12 Histori-12
X-13 Histori-13
X-14 Histori-14
X-15 Histori-15