Regjistrimi në Kursin e Historis
Klasa Code Access
X-11 Histori-11
X-12 Histori-12
X-13 Histori-13
X-14 Histori-14
X-15 Histori-15