Regjistrimi në Klasen e Gjuhes Shqipe
Klasa Code Access
Xl-1 GjuheShqipe-1
Xl-2 GjuheShqipe-2
Xl-3 GjuheShqipe-3
Xl-4 GjuheShqipe-4
Xl-5 GjuheShqipe-5
Xl-6 GjuheShqipe-6Regjistrimi në Kursin e Gjuhës Shqipe
Klasa Code Access
Xl-8 GjuheShqipe-8
Xl-9 GjuheShqipe-9
Xl-10 GjuheShqipe-10
Xl-11 GjuheShqipe-11
Xl-12 GjuheShqipe-12
Xl-13 GjuheShqipe-13
Xl-14 GjuheShqipe-14
Regjistrimi në Kursin e Muzikës
Klasa Code Access
X-3 GjuheShqipe-3
X-15 GjuheShqipe-15
Xl-5 GjuheShqipe-Xl-5
Xl-9 GjuheShqipe-Xl-9
XI-11 GjuheShqipe-Xl-11
Xl-12 GjuheShqipe-Xl-12
Xl-13 GjuheShqipe-Xl-13
Xll-4 GjuheShqipe-Xll-4
Xll-13 GjuheShqipe-Xll-13
XII-14 GjuheShqipe-Xll-14
Xll-17 GjuheShqipe-Xll-17
Regjistrimi në Kursin e Gjuhës Shqipe
Klasa Code Access
X-1 GjuheShqipe-1
X-2 GjuheShqipe-2
X-3 GjuheShqipe-3
X-4 GjuheShqipe-4
X-5 GjuheShqipe-5
X-6 GjuheShqipe-6
X-7 GjuheShqipe-7
X-8 GjuheShqipe-8
X-9 GjuheShqipe-9
X-10 GjuheShqipe-10
X-11 GjuheShqipe-11
X-12 GjuheShqipe-12
X-13 GjuheShqipe-13Regjistrimi në Kursin e Gjuhes Shqipe
Klasa Code Access
X-2 GjuheShqipe-2
X-5 GjuheShqipe-5
X-6 GjuheShqipe-6
X-7 GjuheShqipe-7
X-8 GjuheShqipe-8
X-11 GjuheShqipe-11
X-14 GjuheShqipe-14
X-15 GjuheShqipe-15
XI-7 GjuheShqipe-Xl-7
XI-14 GjuheShqipe-Xl-14
Regjistrimi në Kursin e Gjuhes Shqipe
Klasa Code Access
Xll-1 GjuheShqipe-1
Xll-2 GjuheShqipe-2
Xll-3 GjuheShqipe-3
Xll-4 GjuheShqipe-4
Xll-5 GjuheShqipe-5Regjistrimi në Kursin e Gjuhës Shqipe
Klasa Code Access
Xl-15 GjuhaShqipe-15
Xll-6 GjuhaShqipe-6
Xll-7 GjuhaShqipe-7
Xll-13 GjuhaShqipe-13
Xll-14 GjuhaShqipe-14

Regjistrimi në Kursin e Gjuhes Shqipe
Klasa Code Access
Xll-8 GjuheShqipe-8
Xll-9 GjuheShqipe-9
Xll-10 GjuheShqipe-10
Xll-11 GjuheShqipe-11
Xll-12 GjuheShqipe-12