Regjistrimi në Kursin e Gjuhes Shqipe
Klasa Code Access
Xll-1 GjuheShqipe-1
Xll-2 GjuheShqipe-2
Xll-3 GjuheShqipe-3
Xll-4 GjuheShqipe-4
Xll-5 GjuheShqipe-5Regjistrimi në Kursin e Gjuhës Shqipe
Klasa Code Access
Xl-15 GjuhaShqipe-15
Xll-6 GjuhaShqipe-6
Xll-7 GjuhaShqipe-7
Xll-13 GjuhaShqipe-13
Xll-14 GjuhaShqipe-14

Regjistrimi në Kursin e Gjuhes Shqipe
Klasa Code Access
Xll-8 GjuheShqipe-8
Xll-9 GjuheShqipe-9
Xll-10 GjuheShqipe-10
Xll-11 GjuheShqipe-11
Xll-12 GjuheShqipe-12