Klasa Code Access
X-1 Anglisht-1
X-4 Anglisht-4
X-6 Anglisht-6
X-8 Anglisht-8
X-9 Anglisht-9
X-10 Anglisht-10
X-14 Anglisht-14
XI-15 Anlisht-Xl-15
XII-2 Anglisht-2
XII-4 Anglisht-Xll-4
XII-5 Anglisht-5
XII-6 Anglisht-6
XII-15 Anglisht-15
XII-17 Anglisht-17
Regjistrimi në Kursin e Anglishtes
Klasa Code Access
X-1 Anglisht-1
X-2 Anglisht-2
X-3 Anglisht-3
X-4 Anglisht-4
X-5 Anglisht-5
X-6 Anglisht-6
X-7 Anglisht-7
X-8 Anglisht-8
X-9 Anglisht-9
X-10 Anglisht-10


Regjistrimi në Kursin e Gjuhës Angleze
Klasa Code Access
X-11 Anglisht-11
X-12 Anglisht-12
X-13 Anglisht-13
X-14 Anglisht-14
X-15 Anglisht-15
Regjistrimi në Kursin e Gjuhës Frenge
Klasa Code Access
X-1 GjuheFrenge-1
X-2 GjuheFrenge-2
X-3 GjuheFrenge-3
X-4 GjuheFrenge-4
X-5 GjuheFrenge-5
X-6 GjuheFrenge-6
Xll-1 GjuheFrenge-Xll-1
Xll-2 GjuheFrenge-Xll-2
Xll-3 GjuheFrenge-Xll-3
Xll-4 GjuheFrenge-Xll-4
Xll-5 GjuheFrenge-Xll-5
Xll-6 GjuheFrenge-Xll-6
Xll-7 GjuheFrenge-Xll-7
Xll-8 GjuheFrenge-Xll-8
Regjistrimi në Kursin e Gjuhes Frenge
Klasa Code Access
Xl-1 GjuheFrenge-1
Xl-2 GjuheFrenge-2
Xl-3 GjuheFrenge-3
Xl-4 GjuheFrenge-4
Xl-5 GjuheFrenge-5
Xl-6 GjuheFrenge-6
Xll-17 GjuheFrenge-17
Xll-18 GjuheFrenge-18

Regjistrimi në Kursin e Anglishtës
Klasa Code Access
Xl-1 Anglisht-1
Xl-2 Anglisht-2
Xl-3 Anglisht-3
Xl-4 Anglisht-4
Xl-5 Anglisht-5
Xl-6 Anglisht-6
Xl-7 Anglisht-7
Xl-8 Anglisht-8
Xl-9 Anglisht-9
Xl-10 Anglisht-10
Xl-11 Anglisht-11
Xl-12 Anglisht-12
Xl-13 Anglisht-13
Xl-14 Anglisht-14
Xl-15 Anglisht-15Regjistrimi në Kursin e Gjuhë Gjermane
Klasa Code Access
X-8 Gjermanisht-8
X-9 Gjermanisht-9
X-10 Gjermanisht-10
X-11 Gjermanisht-11
X-12 Gjermanisht-12
X-13 Gjermanisht-13
Xll-9 Gjermanisht-Xll-9
Xll-10 Gjermanisht-Xll-10
Xll-11 Gjermanisht-Xll-11
Xll-12 Gjermanisht-Xll-12
Xll-13 Gjermanisht-Xll-13
Xll-14 Gjermanisht-Xll-14
Xll-15 Gjermanisht-Xll-15
Xll-16 Gjermanisht-Xll-16Regjistrimi në Kursin e Gjuhes Gjermane
Klasa Code Access
X-7 GjuheGjermane-X-7
X-15 GjuheGjermane-X-15
Xl-7 GjuheGjermane-7
Xl-8 GjuheGjermane-8
Xl-9 GjuheGjermane-9
Xl-10 GjuheGjermane-10
Xl-11 GjuheGjermane-11
Xl-12 GjuheGjermane-12
Xl-13 GjuheGjermane-13
Xl-14 GjuheGjermane-14
Xl-15 GjuheGjermane-15Regjistrimi në Kursin e Gjuhes Gjermane
Klasa Code Access
Xll-1 GjuheAngleze-1
Xll-2 GjuheAngleze-2
Xll-3 GjuheAngleze-3
Xll-4 GjuheAngleze-4
Xll-5 GjuheAngleze-5
Xll-6 GjuheAngleze-6
Xll-7 GjuheAngleze-7
Xll-10 GjuheAngleze-10
Xll-17 GjuheAngleze-17
Xll-18 GjuheAngleze-18Regjistrimi në Kursin e Gjuhes Angleze
Klasa Code Access
Xl-7 GjuheAngleze-7
Xl-8 GjuheAngleze-8
Xll-8 GjuheAngleze-Xll-8
Xll-9 GjuheAngleze-Xll-9
Xll-11 GjuheAngleze-Xll-11
Xll-12 GjuheAngleze-Xll-12
Xll-13 GjuheAngleze-Xll-13
Xll-14 GjuheAngleze-Xll-14
Xll-15 GjuheAngleze-Xll-15
Xll-16 GjuheAngleze-Xll-16