Regjistrimi në Klasen e Bilogjis
Klasa Code Access
X-4 Biologji-11-4
X-5 Biologji-11-5
X-6 Biologji-11-6
Xll-14 Biologji-11-14
Xll-12 Biologji-12
Xll-13 Biologji-13
Xll-14 Biologji-14
Xll-15 Biologji-15

Regjistrimi në Klasen e Biologjis
Klasa Code Access
Xl-7 Biologji-7
Xl-8 Biologji-8
Xl-9 Biologji-9
Xl-10 Biologji-10
Xll-8 Biologji-Xll-8
Xll-9 Biologji-Xll-9
Xll-10 Biologji-Xll-10
Xll-11 Biologji-Xll-11Regjistrimi në Kursin e Ekologjis
Klasa Code Access
Xll-2 Ekologji-2
Xll-8 Ekologji-8
Xll-9 Ekologji-9
Xll-10 Ekologji-10
Xll-11 Ekologji-11
Xll-13 Ekologji-13
Xll-16 Ekologji-16Regjistrimi në Kursin e Biologjis
Klasa Code Access
Xll-1 Biologji-1
Xll-2 Biologji-2
Xll-3 Biologji-3
Xll-4 Biologji-4
Xll-5 Biologji-5
Xll-6 Biologji-6
Xl-12 Biologji-12
Regjistrimi në Kursin e Muzikës
Klasa Code Access
X-14 Biologji-14
X-15 Biologji-15


Regjistrimi në Kursin e Biologjis
Klasa Code Access
Muharrem Beqaj MuharremBeqaj
X-1 Biologji-1
X-2 Biologji-2
X-3 Biologji-3
X-4 Biologji-4
X-5 Biologji-5
X-6 Biologji-6
XI-3 Biologji-Xl-3


Regjistrimi në Kursin e Ekologjis
Klasa Code Access
X-14 Biologji-14
X-15 Biologji-15
Xll-3 Ekologji-3
Xll-5 Ekologji-5
Xll-6 Ekologji-6
Xll-2 Ekologji-2
Xll-8 Ekologji-8
Xll-9 Ekologji-9
Xll-10 Ekologji-10
Xll-11 Ekologji-11
Xll-13 Ekologji-13
Xll-16 Ekologji-16Regjistrimi në Kursin e Biologjis
Klasa Code Access
Xll-7 Biologji-7Regjistrimi në Klasën e Biologjisë
Klasa Code Access
X-11 BIO-11
X-12 BIO-12
X-13 BIO-13
Xl-15 Biologji-15
Xll-16 Biologji-16
Xll-17 Biologji-17
Xll-18 Biologji-18