Regjistrimi në Kursin e Muzikës
Klasa Code Access
X-14 Biologji-14
X-15 Biologji-15


Regjistrimi në Kursin e Biologjis
Klasa Code Access
X-1 Biologji-1
X-2 Biologji-2
X-3 Biologji-3
X-4 Biologji-4
X-5 Biologji-5
X-6 Biologji-6
XI-3 Biologji-Xl-3


Regjistrimi në Kursin e Ekologjis
Klasa Code Access
X-14 Biologji-14
X-15 Biologji-15
Xll-3 Ekologji-3
Xll-5 Ekologji-5
Xll-6 Ekologji-6Regjistrimi në Kursin e Biologjis
Klasa Code Access
Xll-7 Biologji-7Regjistrimi në Klasën e Biologjisë
Klasa Code Access
X-11 BIO-11
X-12 BIO-12
X-13 BIO-13
Xl-15 Biologji-15
Xll-16 Biologji-16
Xll-17 Biologji-17
Xll-18 Biologji-18