Regjistrimi në Klasen e Kimis
Klasa Code Access
X-11 Kimia-11
Xl-6 Kimi-6
Xl-11 Kimi-11
Xl-12 Kimi-12
Xl-13 Kimi-13
Xl-14 Kimi-14
Xl-15 Kimi-15
Kodi për qasje Kimi


Regjistrimi në Kursin e Kimis
Klasa Code Access
X-2 Kimi-2
Xll-1 Kimi-Xll-1
Xll-2 Kimi-Xll-2
Xll-3 Kimi-Xll-3
Xll-4 Kimi-Xll-4
Xll-5 Kimi-Xll-5
Xll-6 Kimi-Xll-6

Regjistrimi në Kursin e Kimis
Klasa Code Access
X-1 Kimi-1
Xl-1 Kimi-Xl-1
Xl-2 Kimi-Xl-2
Xl-4 Kimi-4
Xl-5 Kimi-5
Xl-7 Kimi-7
Xl-8 Kimi-8
Xl-9 Kimi-9
Xl-10 Kimi-10

Regjistrimi në Kursin e Kimis
Klasa Code Access
X-12 Kimia-X-12
Xll-11 Kimi-11
Xll-12 Kimi-12
Xll-13 Kimi-13
Xll-14 Kimi-14
Xll-15 Kimi-15
Xll-16 Kimi-16

Regjistrimi në Kursin e Kimis
Klasa Code Access
X-10 Kimi-10
X-13 Kimi-13
X-14 Kimi-14
X-15 Kimi-15
Xll-7 Kimi-7
Xll-8 Kimi-8
Xll-17 Kimi-17
Xll-18 Kimi-18