Regjistrimi në Kursin e Fizikës
Klasa Code Access
X-13 Fizike-13
Xl-3 Fizike-3
Xl-4 Fizike-4
Xl-5 Fizike-5
Xl-6 Fizike-6
Xl-7 Fizike-7
Xl-8 Fizike-8


Regjistrimi në Kursin e Astronomis
Klasa Code Access
XII-1 MilaimRushiti-1
Xll-2 MilaimRushiti-2
Xll-3 MilaimRushiti-3
Xll-4 MilaimRushiti-4
Xll-5 MilaimRushiti-5
Xll-7 MilaimRushiti-7
Xll-8 MilaimRushiti-8
Xll-9 MilaimRushiti-9
Xll-10 MilaimRushiti-10
Xll-11 MilaimRushiti-11
Regjistrimi në Kursin e Fizikes
Klasa Code Access
X-11 Fizike-11

Regjistrimi në Kursin e Fizikes
Klasa Code Access
Xl-1 Fizike-1
Xl-2 Fizike-2

Regjistrimi në Kursin e Fizikës
Klasa Code Access
X-14 Fizike-X-14
XI-13 Fizike-13
XI-14 Fizike-14
XI-15 Fizike-15Regjistrimi në Kursin e Fizikës
Klasa Code Access
X-12 Fizike-12
Xll-7 Fizike-7
Xll-8 Fizike-8
Xll-9 Fizike-9
Xll-10 Fizike-10
Xll-15 Fizike-15
Xll-16 Fizike-16Regjistrimi në Kursin e Fizkës
Klasa Code Access
Xl-9 Fizike-9
Xl-10 Fizike-10
Xl-11 Fizike-11
Xl-12 Fizike-12

Regjistrimi në Kursin e Fizikes
Klasa Code Access
X-1 Fizike-1
X-2 Fizike-2
X-3 Fizike-3
X-4 Fizike-4
X-5 Fizike-5
X-6 Fizike-6
X-7 Fizike-7
X-8 Fizike-8
X-9 Fizike-9
X-10 Fizike-10

Regjistrimi në Kursin e Fizikes
Klasa Code Access
Xll-11 Fizike-Xll-11
Xll-12 Fizike-Xll-12
Xll-13 Fizike-Xll-13
Xll-14 Fizike-Xll-14