Regjistrimi në Kursin e Gjeografis
Klasa Code Access
Xll-1 Gjeografi-1
Xll-2 Gjeografi-2
Xll-3 Gjeografi-3
Xll-4 Gjeografi-4
Xll-5 Gjeografi-5
Xll-6 Gjeografi-6
Xll-7 Gjeografi-7
Xll-8 Gjeografi-8
Xll-9 Gjeografi-9
Xll-10 Gjeografi-10