Regjistrimi në Kursin e Gjeografis
Klasa Code Access
X-1 Gjeografi-1
X-2 Gjeografi-2
X-3 Gjeografi-3
X-4 Gjeografi-4
X-5 Gjeografi-5
X-6 Gjeografi-6
X-7 Gjeografi-7
X-8 Gjeografi-8
X-9 Gjeografi-9
X-10 Gjeografi-10

Regjistrimi në Kursin e Edukatës Fizike
Klasa Code Access
Xl-11 Gjeografi-11
Xl-12 Gjeografi-12
Xl-13 Gjeografi-13
Xl-14 Gjeografi-14
Xl-15 Gjeografi-15


Regjistrimi në Kursin e Gjeografis
Klasa Code Access
Xll-16 Gjeografi-16
Xll-17 Gjeografi-17
Xll-18 Gjeografi-18


Regjistrimi në Kursin e Gjeografis
Klasa Code Access
X-11 Gjeografi-11
X-12 Gjeografi-12
X-13 Gjeografi-13
X-14 Gjeografi-14
X-15 Gjeografi-15
Xll-10 Gjeografi-Xll-10
Xll-11 Gjeografi-Xll-11
Xll-12 Gjeografi-Xll-12
Xll-13 Gjeografi-Xll-13
Xll-14 Gjeografi-Xll-14
Xll-15 Gjeografi-Xll-15Regjistrimi në Kursin e Gjeografis
Klasa Code Access
Xll-1 Gjeografi-1
Xll-2 Gjeografi-2
Xll-3 Gjeografi-3
Xll-4 Gjeografi-4
Xll-5 Gjeografi-5
Xll-6 Gjeografi-6
Xll-7 Gjeografi-7
Xll-8 Gjeografi-8
Xll-9 Gjeografi-9
Xll-10 Gjeografi-10