Regjistrimi në Kursin e Psikologjis
Klasa Code Access
Xl-1 Psikologji-1
Xl-2 Psikologji-2
Xl-3 Psikologji-3
Xl-4 Psikologji-4
Xl-5 Psikologji-5
Xl-11 Psikologji-11
Xl-12 Psikologji-12
Xl-13 Psikologji-13
Xl-14 Psikologji-14
Xl-15 Psikologji-15
Regjistrimi në Kursin e Psikologjis
Klasa Code Access
Xl-6 Psikologji-6
Xl-7 Psikologji-7
Xl-8 Psikologji-8
Xl-9 Psikologji-9
Xl-10 Psikologji-10