Regjistrimi në Kursin e Gjuhes Angleze
Klasa Code Access
Xl-7 GjuheAngleze-7
Xl-8 GjuheAngleze-8
Xll-8 GjuheAngleze-Xll-8
Xll-9 GjuheAngleze-Xll-9
Xll-11 GjuheAngleze-Xll-11
Xll-12 GjuheAngleze-Xll-12
Xll-13 GjuheAngleze-Xll-13
Xll-14 GjuheAngleze-Xll-14
Xll-15 GjuheAngleze-Xll-15
Xll-16 GjuheAngleze-Xll-16