Regjistrimi në Kursin e Gjuhes Gjermane
Klasa Code Access
Xll-1 GjuheAngleze-1
Xll-2 GjuheAngleze-2
Xll-3 GjuheAngleze-3
Xll-4 GjuheAngleze-4
Xll-5 GjuheAngleze-5
Xll-6 GjuheAngleze-6
Xll-7 GjuheAngleze-7
Xll-10 GjuheAngleze-10
Xll-17 GjuheAngleze-17
Xll-18 GjuheAngleze-18