Regjistrimi në Kursin e Gjuhes Gjermane
Klasa Code Access
X-7 GjuheGjermane-X-7
X-15 GjuheGjermane-X-15
Xl-7 GjuheGjermane-7
Xl-8 GjuheGjermane-8
Xl-9 GjuheGjermane-9
Xl-10 GjuheGjermane-10
Xl-11 GjuheGjermane-11
Xl-12 GjuheGjermane-12
Xl-13 GjuheGjermane-13
Xl-14 GjuheGjermane-14
Xl-15 GjuheGjermane-15