Regjistrimi në Kursin e Fizkës
Klasa Code Access
Xl-9 Fizike-9
Xl-10 Fizike-10
Xl-11 Fizike-11
Xl-12 Fizike-12