Regjistrimi në Kursin e Fizikës
Klasa Code Access
X-12 Fizike-12
Xll-7 Fizike-7
Xll-8 Fizike-8
Xll-9 Fizike-9
Xll-10 Fizike-10
Xll-15 Fizike-15
Xll-16 Fizike-16