Regjistrimi në Kursin e Gjuhë Gjermane
Klasa Code Access
X-8 Gjermanisht-8
X-9 Gjermanisht-9
X-10 Gjermanisht-10
X-11 Gjermanisht-11
X-12 Gjermanisht-12
X-13 Gjermanisht-13
Xll-9 Gjermanisht-Xll-9
Xll-10 Gjermanisht-Xll-10
Xll-11 Gjermanisht-Xll-11
Xll-12 Gjermanisht-Xll-12
Xll-13 Gjermanisht-Xll-13
Xll-14 Gjermanisht-Xll-14
Xll-15 Gjermanisht-Xll-15
Xll-16 Gjermanisht-Xll-16