Regjistrimi në Kursin e Fizikës
Klasa Code Access
X-14 Fizike-X-14
XI-13 Fizike-13
XI-14 Fizike-14
XI-15 Fizike-15