Regjistrimi në Kursin e Fizikes
Klasa Code Access
Xl-1 Fizike-1
Xl-2 Fizike-2