Regjistrimi në Kursin e Fizikes
Klasa Code Access
X-11 Fizike-11