Regjistrimi në Kursin e Gjuhes Frenge
Klasa Code Access
Xl-1 GjuheFrenge-1
Xl-2 GjuheFrenge-2
Xl-3 GjuheFrenge-3
Xl-4 GjuheFrenge-4
Xl-5 GjuheFrenge-5
Xl-6 GjuheFrenge-6
Xll-17 GjuheFrenge-17
Xll-18 GjuheFrenge-18