Regjistrimi në Kursin e Gjuhës Frenge
Klasa Code Access
X-1 GjuheFrenge-1
X-2 GjuheFrenge-2
X-3 GjuheFrenge-3
X-4 GjuheFrenge-4
X-5 GjuheFrenge-5
X-6 GjuheFrenge-6
Xll-1 GjuheFrenge-Xll-1
Xll-2 GjuheFrenge-Xll-2
Xll-3 GjuheFrenge-Xll-3
Xll-4 GjuheFrenge-Xll-4
Xll-5 GjuheFrenge-Xll-5
Xll-6 GjuheFrenge-Xll-6
Xll-7 GjuheFrenge-Xll-7
Xll-8 GjuheFrenge-Xll-8