Regjistrimi në Kursin e Astronomis
Klasa Code Access
XII-1 MilaimRushiti-1
Xll-2 MilaimRushiti-2
Xll-3 MilaimRushiti-3
Xll-4 MilaimRushiti-4
Xll-5 MilaimRushiti-5
Xll-7 MilaimRushiti-7
Xll-8 MilaimRushiti-8
Xll-9 MilaimRushiti-9
Xll-10 MilaimRushiti-10
Xll-11 MilaimRushiti-11