Regjistrimi në Kursin e Fizikës
Klasa Code Access
X-13 Fizike-13
Xl-3 Fizike-3
Xl-4 Fizike-4
Xl-5 Fizike-5
Xl-6 Fizike-6
Xl-7 Fizike-7
Xl-8 Fizike-8