Regjistrimi në Kursin e Fizikes
Klasa Code Access
Xll-11 Fizike-Xll-11
Xll-12 Fizike-Xll-12
Xll-13 Fizike-Xll-13
Xll-14 Fizike-Xll-14