Regjistrimi në Kursin e Fizikes
Klasa Code Access
X-1 Fizike-1
X-2 Fizike-2
X-3 Fizike-3
X-4 Fizike-4
X-5 Fizike-5
X-6 Fizike-6
X-7 Fizike-7
X-8 Fizike-8
X-9 Fizike-9
X-10 Fizike-10